Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
Software as a Service

SaaS software ontwikkelen

SaaS, oftewel Software as a Service, biedt je de mogelijkheid om software op basis van een abonnementsvorm te verkopen. Het prettige voor jou als leverancier is dat dit een maandelijkse stroom van inkomsten oplevert en je zelf verantwoordelijk blijft voor de software.

De grootste voordelen voor de SaaS-gebruiker zijn de volgende: (1) het is online toegankelijk, (2) het vereist geen ingewikkelde installaties, (3) je heb geen hoge eenmalige kosten en (4) de software is altijd up-to-date. Tijd wat dieper op SaaS in te gaan!

230825 Covadis office 0295
Het voordeel van een MVP

De ontwikkeling van SaaS-software

Je hebt een goed idee voor een SaaS-product. Mooi! Maar hoe zet je dit in de markt? En hoe laat je dit verder ontwikkelen? Een goede manier om dit te doen is door te starten met een MVP. Een Minimal Viable Product is een softwareproduct dat over de minimale functionaliteiten beschikt om early adopters tevreden te stellen. Dit zijn mensen die een product of technologie gebruiken voordat de massa dit doet. Pas na de feedback van deze early adopters wordt het product verder ontwikkeld.

Een MVP geeft je de mogelijkheid om snel de markt te betreden. Hierdoor kun je achterhalen of jouw โ€˜goedeโ€™ idee echt in trek is. Is dat het geval? Dan kun je beginnen met het verzamelen van feedback van deze belangrijke eerste gebruikers. Met deze waardevolle feedback kun je de slagingskans van je product toetsen, het product verbeteren en inzicht krijgen in de best werkende abonnementsvormen. Wil je meer informatie over een MVP? Lees dan deze blog over het MVP.

Wat is een Pull Request
Wat is een Pull Request
Een beeld vormen van je MVP

De eerste stap van je SaaS product

Voordat je kan starten met de ontwikkeling van je MVP, moet je hiervan eerst een beeld vormen. Bij Covadis doen we dit op basis van globale requirements en gesprekken met jou als opdrachtgever. Dit beeld is de basis voor de eerste functionele uitwerking, het architectuur voorstel en de inschatting van de benodigde tijd om het MVP te realiseren.

Een belangrijk onderdeel van dit functionele voorstel zijn schermvoorbeelden. Met deze voorbeelden wordt een levendig beeld gerealiseerd met betrekking tot het daadwerkelijke MVP en kunnen de betrokkenen alvast een idee krijgen van de โ€˜look & feelโ€™. Daar waar wij het noodzakelijk vinden bouwen we een interactieve mock-up, om op basis hiervan gezamenlijk het bedachte MVP nog eens extra te toetsen.

Dit alles doen we met het doel om voldoende informatie te verzamelen. Samen met onze opdrachtgever bepalen we hiermee de haalbaarheid van het project en beginnen met de ontwikkeling van het MVP.

De agile werkwijze

Doorontwikkeling van SaaS software

We gaan er nu vanuit dat je MVP tractie heeft gevonden bij een groep gebruikers en jij gebruik kunt maken van de feedbackloop. Tijd om je product door te ontwikkelen. Wij adviseren hierbij een Agile werkwijze. De agile manier van werken laat het toe om iedere keer kleine stukjes werkende software op te leveren. Op deze manier kun je incrementeel en gecontroleerd je SaaS product uitbreiden.

Binnen Covadis gebruiken we vaak de agile werkwijze met sprints van twee weken. Zo gaan we te werk bij de doorontwikkeling van je SaaS-sofware:

  1. De sprints beginnen met een sprintplanning. De werkzaamheden van de sprint worden bepaald; vaak het aanvullen en verbeteren van eerder opgeleverde functionaliteiten.

  2. Tijdens de sprints worden de requirements voor de volgende sprint(s) uitgewerkt. In deze โ€˜refinement sessiesโ€™ is de input van de opdrachtgever gewenst en borduren we voort op ervaring en kennis uit eerdere sprints.

  3. De sprint wordt afgesloten met een sprintreview. Hierin wordt gepresenteerd wat al dan niet gerealiseerd is in de sprint en wordt feedback verzameld.

Bij voorkeur leveren we elke sprint een nieuwe versie van de software op. Als opdrachtgever kun je beslissen of de software doorgezet wordt naar productie of niet. Hiervoor zetten we volledig automatische releasestraten op. Aan het einde van dit proces heb jij een SaaS-product dat niet alleen goed werkt, maar waar ook markt voor is!

Adviseur Addick - call
Adviseur Addick - call
Een vrijblijvende call

Sparren over een SaaS vraagstuk?

Werk jij aan een SaaS oplossing? Of wil jij je SaaS software verder doorontwikkelen in effectieve sprints? We zijn benieuwd naar jouw uitdaging! Plan vrijblijvend een call in met onze adviseur Addick. Hij kijkt graag met je mee en adviseert een passende oplossing.

We helpen je graag, neem hier contact met ons op!

Anouk Portret