Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Shiny Happy People

Onze projectmanager Werner legt in dit blog uit hoe softwareprojecten binnen Covadis worden benaderd. Dit doet hij aan de hand van zijn twee grote passies muziek en software.

Band met gitarist en zangeres
Band met gitarist en zangeres

In 1991 bracht R.E.M. het nummer Shiny Happy People uit op het album Out of Time. Het nummer werd een hit en sinds 2006 staat Shiny Happy People steevast in de Top 2000 van Radio 2. Michael Stipe (zanger van R.E.M.) zei ooit over dit nummer: "Als één nummer naar de ruimte zou worden gestuurd om R.E.M. te vertegenwoordigen, wil ik niet dat het Shiny Happy People wordt". En ik deel die mening wel met hem. Ik vind het niet het beste nummer van R.E.M., want mijn voorkeur gaat bijvoorbeeld uit naar Nightswimming, Man on the Moon en Find the River. Alle drie overigens afkomstig van het geweldige album Automatic for the People.

Tot zover de muziekgeschiedenis. Waarom dan de titel ‘Shiny Happy People’ voor deze blog? Simpel! Met de maatwerkprojecten die we bij Covadis uitvoeren streven wij naar oplossingen die zorgen voor Shiny Happy People. Oplossingen die de eindgebruikers daadwerkelijk helpen en een lach op hun gezicht tovert. Hoe we dit realiseren zal ik hieronder deels toelichten. Misschien met nog wat meer muziekgeschiedenis.

Voordat we met een nieuw project starten hebben we al uitgebreid contact met de klant gehad. Vaak is er een globale inventarisatie uitgevoerd om een eerste opzet van de eindoplossing, een plan van aanpak en een eerste indicatie van de benodigde tijd te bepalen. Een belangrijke fase, een fase waarbij zowel de klant als Covadis ook kan bepalen of de organisaties bij elkaar passen. Maar dit is ook de fase waarin we gezamenlijk duidelijkheid over de daadwerkelijke hulpvraag en eindoplossing moet creëren.

Iedereen kent waarschijnlijk wel de afbeeldingen over de klantvraag, de klantbehoefte en hoe deze in verschillende rollen worden geïnterpreteerd op basis van een schommel aan een boom. Hieronder staat het plaatje en kunnen we dit artikel vanaf nu ook in de lange lijst van artikelen scharen die dit plaatje gebruiken. Mijn bucketlist bevat in ieder geval weer een item minder.

De miscommunicatie tussen klant en opdrachtgever

Het feit dat deze afbeelding toch nog zo veelvuldig gebruikt wordt, geeft wel aan dat er nog vaak een probleem is tussen de afstemming van de klantvraag en de uiteindelijke oplossing. Tijdens onze inventarisatiefase proberen wij bij Covadis dit probleem op verschillende wijzen weg te nemen. Dit realiseren wij door een aantal stappen te doorlopen tijdens deze inventarisatie:

  1. In kaart brengen bestaande processen, systemen en interactie tussen deze processen en systemen.
  2. In kaart brengen van de verschillende gebruikers en rollen.
  3. Doornemen knel- en of verbeterpunten in de huidige processen.
  4. Eventueel al door de klant bedachte oplossingen doorspreken.
  5. Inventarisatie functionele en technische wensen en eisen.

Op basis van bovenstaande activiteiten werken we onder andere een functioneel voorstel uit. Een belangrijk onderdeel van dit functionele voorstel zijn schermvoorbeelden. Hiermee wordt een levendiger beeld gerealiseerd met betrekking tot de daadwerkelijke oplossing. Daar waar we het noodzakelijk vinden bouwen we eventueel een interactieve mock-up om op basis hiervan gezamenlijk de bedachte oplossing nog eens extra te toetsen. Dit alles zorgt ervoor dat we uiteindelijk dát opleveren wat de klant daadwerkelijk wil.

De uitkomst van de inventarisatiefase is het startpunt van een project. Belangrijk bij de uitvoering is het volgende te onthouden: “Life is what happens to you while you're busy making other plans”. Opgetekend door John Lennon in de songtekst van het nummer Beautifull Boy (Darling Boy), en in de Nederlandse vertaling door Acda en de Munnik gebruikt in het nummer Laat Me Slapen.

Waarom het belangrijk is die zin te onthouden? Veranderingen in de organisatie en in processen kunnen namelijk vragen om een wijziging in de gevraagde eindoplossing en in de projectaanpak. Zijn er wijzigingen in de processen, maar wordt er toch vastgehouden aan het oude plan, dan kan dat erin resulteren dat de eindoplossing uiteindelijk toch niet voldoet aan de hulpvraag van de klant. De iteratieve wijze van werken zoals we die binnen Covadis toepassen, geeft de mogelijkheid hier goed op in te spelen. Voorafgaand aan iedere iteratie worden de op te pakken functionaliteiten besproken en uitgewerkt. Afsluitend worden ze gedemonstreerd en kan daar waar nodig nog bijgestuurd worden. Gedurende de projectuitvoering zorgt dit ervoor dat het uiteindelijke doel, ook bij een wijziging hierin, voor iedere betrokkene duidelijk blijft.

En zo zorgen wij voor Shiny Happy People!

Analist en Teamleider Covadis

Werner Willemsen

Werner Willemsen is analist en teamleider van een ontwikkelteam bij Covadis. Als specialist in klantgericht denken lopen opdrachtgevers met hem weg. Vanuit Covadis wordt hij gewaardeerd om zijn kennis, ervaring en natuurlijk zijn zeer slechte humor. Werner weet dan ook altijd voor een vrolijke noot te zorgen bij het Doetinchemse softwarehuis.

Hoi! Ik ben Addick. Wil je vrijblijvend sparren?

Covadis addick werkt